“Kinderen van het echte volk” (Marlo Morgan). Met het lezen van dit boek (1998) en de komst van een eigen zoon in 1996 veranderde er echt iets in mijn denken, kijken, beleven, bewonderen, ervaren en respecteren(!) van gevoelens en emoties. Ik werd mij ten diepste bewust van de onschatbare waarde die ze kunnen hebben voor jou leven, ons leven, het leven van kinderen. Maar ook voor het leven van volwassenen, de manier waarop je contact wil maken met jezelf en omgeving. De manier waarop je naar gedrag wil kijken in je vak, de manier waarop je om wil gaan met “probleem” gedrag en de manier waarop je de maatschappij wil beleven, de levenscirkel wil ervaren en misschien wel bewust wordt dat je deel uit maakt van een veel groter geheel dan je dacht.

Ik ben Dineke Hofmeijer, geboren op 3 juli 1963 in het veluwse Heerde in een gezin met 3 kinderen waarvan ik de middelste ben. Dat dat al iets zou doen met mijn gevoelens en emoties…daarvan had ik toen nog geen idee. Als kleuter was ik geboeid door de natuur, het leek of ieder dier en iedere bloem een eigen “lied” zong. Ik was mij vaak bewust wat anderen dachten, vaak niet zeiden en voelde dat er soms iets niet klopte. Dat non-verbale en verbale communicatie lang niet altijd synchroon liepen en dat er soms “onderstromen” waren die veel meer betekenis hadden dan dat wat concreet werd benoemd. Het maakte dat ik soms even alleen wou zijn, even geen verbinding wou voelen, soms de “strijd” aanging maar ook daarin vaak ervoer dat ik de juiste woorden om zaken bloot te leggen niet altijd had. Op de middelbare school versterkte zich dat maar kwam ik er ook steeds beter achter wat wel werkte en werd ik mij bewust dat die eigen mening misschien wel waarde had. Na de middelbare school ging ik fysiotherapie studeren.

Ik was geboeid door alle kennis en know how die er binnen mijn handbereik lag als het ging om het fysieke lijf en de aansturing daarvan en de ingewikkelde neurologische en hormonale systemen die eraan ten grondslag liggen. Maar nog meer was ik nieuwsgierig naar de “mens”achter die klacht. Waarom de ene persoon altijd rugklachten had en een ander nooit.Dat was niet alleen maar de fysieke gestelheid die daar een rol in speelde. Wat was hoofdpijn toch?? En kinderen…ik wilde verder met kinderen. Maar niet alleen maar medisch. In 1993 studeerde ik af als psychomotorisch kindertherapeut en kwam ik in een “flow” van bewust wording. Er volgden cursussen en trainingen over kinder tekeningen, teken observaties, spel als methodiek, sherborne trainingen, baby massages, weerbaarheid etc etc. Eigen persoonlijke vaardigheden en ervaringen werden steeds meer uitgekauwd en verdiept. En steeds was er weer die passie…

Die passie voor gevoelens en emoties en de waarde ervan. In 2012 vertaalde dat zich in een eigen 1 vrouwszaak…Butterfly Holland8. En daarna kwam er het idee nog 1 keer “alles” uit de kast te trekken om iets moois te maken. Een gevoelstraining voor kinderen…een cool gevoel! De opleiding kwam erbij en collega Judy Heikoop sloot steeds meer aan. Zeker ook toen de training All About You ging “rollen”. Na jarenlange investering in kennis en know how, maar ook in wat leven met “gevoel” en vanuit “gevoel” nu echt inhoudt, en hoe je dat in onze huidige maatschappij met trots en passie op een waardevolle manier kunt doen, ben ik blij! Ontzettend blij met het eindresultaat. Een mooie website, goede (en betaalbare) programma,s, die door een brede groep gedragen kunnen worden zodat de kinderen in onze maatschappij een klein beetje mee krijgen van de wereld van de “kinderen van het echte volk”.

Ik ben Dineke Hofmeijer.

Contact

Gevoels trainingen
Judy 06 15 264 384 • Dineke 06 40 196 949
info@gevoelstrainingen.nl